top of page

Naše škola

V Hudební škole Faktor se zavazujeme k otevřenosti, respektu a podpoře každého studenta. Věříme, že každý má v sobě hudební talent a naše role je pomoci tomuto talentu rozkvést.

Hudební třída

Naše škola je více než jen místo pro výuku hudby - je to komunita. Vytváříme rodinnou, přátelskou a nestresující atmosféru, kde se každý cítí vítán a podporován. Plánujeme pořádat koncerty a další hudební akce, které našim studentům umožní sdílet svůj talent a pokrok s ostatními.

Poslání & Vize

Naším posláním v Hudební škole Faktor je poskytnout kvalitní hudební vzdělání, které je přístupné všem, kdo mají vášeň pro hudbu. Naši lektoři, převážně absolventi konzervatoří nebo nadaní hudebníci, se zavázali k individuálnímu přístupu a multižánrové výuce. Věříme, že hudba má moc obohatit životy lidí a jsme hrdí na to, že můžeme být součástí této cesty.

poslouchání hudby

Naše vize je vytvořit prostředí, které podporuje kreativitu, sebevýraz a osobní růst. V naší škole vytváříme atmosféru, která motivuje naše studenty k dosažení svého plného hudebního potenciálu.

bottom of page